Badania i pomiary elektryczne

mea

Nasza firma wykonuje kompletne badania elektryczne sla klientów indywidualnych i firm. Pomiary elektryczne przeprowadza się w celu skontrolowania instalacji elektrycznych. W przypadku firm niektóre z instalacji podlegają obowiązkowemu okresowemu sprawdzeniu. W przypadku gospodarstw i mieszkań zaleca się kontrolę raz na 2-3 lata a w przypadku instalacji starych – co roku. Dyponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym a nasze doświadczenie pozwala nam również na przeprowadzenie błyskawicznej diagnostyki wszelkich odchyleń od normy na życzenie klienta.

Pomiary mogą obejmować ale nie ograniczać się do

Pomiary elektryczne:

  • sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej
  • sprawdzenie działania i pomiary parametrów wyłączników różnicowo-prądowych,
  • pomiary rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych, 3-fazowych, silników i urządzeń,
  • pomiary rozdzielnic

Pomiary piorunochronne (odgromowe):

  • pomiary rezystancji uziomów piorunochronnych,
  • badanie ciągłości połączeń zwodów między złączami kontrolnymi.

Pomiary natężenia oświetlenia:

  • pomiary na stanowiskach pracy,
  • pomiary oświetlenia awaryjnego / ewakuacyjnego.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Porozmawiajmy o Państwa zleceniu