Obsługa i serwis instalacji elektrycznych na obiektach przemysłowych
Instalacje elektroenergetyczne
Instalacje teletechniczne
Instalacje alarmowe
Monitoring CCTV
Pomiary elektryczne maszyn produkcyjnych jak i instalacji nn, SN
Pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, awaryjnego i stanowiskowego
Prefabrykacja rozdzielnic NN i SN
Montaż tablic rozdzielczych i sterowniczych